Welkom

Wat gezellig dat je langs komt. Je kunt hier aantekeningen en opnamen vinden van verschillende studies zowel in het Engels als in het Nederlands.

Niet alle bestanden zijn direct zichtbaar op de website en vrij om te bekijken of te beluisteren. Hiervoor dien je eerst (gratis) in te loggen op de website.

Veel leesgenot en zegen toegewenst!

Peter & Vanessa

Armen van Geest Artikel

Zalig de armen van geest – Mattheüs 5:3

In het evangelie van Mattheüs vinden we in het vijfde hoofdstuk de eerste toespraak van de Here Jezus. De toespraak start met de woorden Zalig de armen van geest; want van hun is het Koninkrijk der hemelen. Het boek Mattheüs is eigenlijk een handboek voor discipelschapstraining. Het is in de eerste plaats geschreven……

Lees meer

Het brood van morgen Artikel

Inleiding

In Mattheüs 6 vinden wij het gebed dat de Here Jezus aan zijn discipelen onderwees. Meestal wordt dit kortweg het ‘Onze Vader’ genoemd. Wanneer we dit gebed nader beschouwen, is er iets dat duidelijk in het oog springt. Alles in dit gebed heeft te maken met het doorbreken van het koninkrijk der hemelen in ons leven. Maar vers 11……

Lees meer

De beste Bijbelvertaling Artikel

Velen vragen zich af wat een goede Bijbelvertaling is.
Om die vraag te beantwoorden is het van belang te weten hoe onze Bijbelvertalingen zijn ontstaan.

De eerste vertalingen

Het Eerste Testament (de Hebreeuwse Bijbel of Tenach) is vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven. Slechts enkele gedeelten zijn Aramees. (Aramese Bijbelgedeelten zijn: Genesis 31:47, Jeremia 10:11, Daniël 2:4b-7:28 en Ezra……

Lees meer

De binding van Izaäk Artikel

Akedat Jitschak

עֲקֵידַת יִצְחַק
Genesis 22:1-19

Inleiding

Het verhaal in Genesis 22 wordt vanuit christelijk oogpunt vaak beschouwd als een beschrijving van Abrahams buitengewone liefde voor God en zijn onwankelbare geloof. Er zit echter veel meer diepte in dit Bijbelgedeelte dan velen zich realiseren. Het is een krachtige Messiaanse profetie die al in het eerste Bijbelboek wordt gepresenteerd. Jammer……

Lees meer

Het geheim van de 153 vissen Artikel

Al eeuwenlang zijn geleerden gefascineerd door het verhaal van de wondbare visvangst waarbij precies 153 vissen in het net blijken te zitten (Johannes 21:1-25). De geschiedenis vindt plaats vlak na Jezus opstanding. Hij openbaart zich aan een zevental discipelen bij de zee van Tiberias (het meer van Galilea).
Jezus staat aan de oever en vraagt de discipelen die zich……

Lees meer

De meereizende rots Artikel

Wanneer de apostel Paulus de lezers van zijn brieven iets wil verduidelijken, maakt hij regelmatig gebruik van verhalen uit de Tora. Als Rabbijn en discipel van de beroemde Rabbi Gamaliël (Handelingen 22:3), had hij geleerd dat veel gebeurtenissen niet alleen historisch zijn, maar dikwijls ook een schaduw van toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast bevatten de geschiedenissen belangrijke geestelijke principes.
Een voorbeeld……

Lees meer

Stamboomonderzoek Artikel

De waarde van stamboomonderzoek

Dankzij het Internet en andere moderne communicatiemiddelen is het tegenwoordig eenvoudig om uitgebreid stamboom onderzoek te doen. Veel mensen willen weten of er zich een beroemdheid in hun voorgeslacht bevindt of uit welk gebied hun voorouders komen. Voor sommige mensen is dit interessant, omdat zij bewust of onbewust op zoek zijn naar hun identiteit. Zij denken……

Lees meer

1050 geboden in het Nieuwe Testament Artikel

Het Nieuwe Testament bevat meer geboden dan de Tora!

Velen zijn zich er niet van bewust dat er in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 geboden die Joden in de Tora tellen. Er staan ruim 1000 geboden in het Nieuwe Testament en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen houden we nog rond de 800 geboden over.

Lees meer