Kopiëren en verspreiden

Wist je dat?

…het beeldmateriaal en het gesproken onderwijs van Peter & Vanessa dat op deze site staat gekopieerd mag worden?

In principe mag het beeldmateriaal en het gesproken onderwijs zonder toestemming worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om het materiaal te wijzigen of te verkopen.
Het materiaal (wat van deze website gedownload is) maakt hier altijd melding van aan het begin of aan het einde. Op de achterzijde van cd en dvd omslagen vind je ook onderstaande tekst.

De bedoeling

De bedoeling van de mogelijkheid het materiaal te kopiëren en eventueel te verspreiden is dat je het materiaal gemakkelijk, zonder toestemming, kunt kopiëren voor persoonlijk gebruik, studiegroepen of voor het doorgeven aan mensen waarvan je weet dat ze door het onderwijs worden opgebouwd.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is het verspreiden zonder toestemming niet toegestaan:

  • Via internet aanbieden van het materiaal;
  • In grote aantallen dupliceren en verspreiden.

Disclaimer

Houdt daarnaast ook rekening met de disclaimer.

Laat je ook wat dit onderwerp betreft alsjeblieft leiden door Gods geest.

Niet zeker of vragen om toestemming?

Wanneer je niet zeker weet of het wenselijk is om iets te verspreiden en in alle andere gevallen dan welke hierboven zijn genoemd kun je contact op nemen met de webmaster.

Je kunt altijd om toestemming vragen. Elke situatie is weer anders. Leg je vraag gerust voor aan de webmaster. Deze zal zo nodig overleggen met Peter en Vanessa.