Disclaimer

Zorgvuldigheid

disclaimer
Hoewel er vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en actueel houden van de website, kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie altijd helemaal volledig, juist of actueel is.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik is volkomen op eigen risico. De webmaster en Peter en Vanessa aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere gevolgen ontstaan uit het bezoeken van deze site, hetzij door onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website aangeboden wordt, of door het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

Verplichtingen en relaties

Peter en Vanessa zullen in hun materiaal nooit oproepen om zich te onttrekken aan de medische zorg, de verplichtingen jegens de overheid, of het verbreken van relaties met kerken of familie.

Toetsen

Wat het Bijbelonderwijs betreft verzoeken wij u om alles aan het Woord van God te toetsen. In geval van aangetroffen onjuistheden of zaken die strijdig zijn met het bovenstaande, willen wij u vriendelijk verzoeken om dit bij de webmaster kenbaar te maken.