ETS-Bijbelcursus in Haarlem Evenement

ETS Bijbelcursus in Haarlem
Een cursus om de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen

Van september 2019 tot mei 2020 zullen Peter en Vanessa Steffens en Frans Blok in samenwerking met de ETS een Bijbelcursus geven. Daarin zullen zij eens per maand op zaterdag een boek uit het Oude Testament en een boek uit het Nieuwe Testament……

Lees meer

Gebruik Strongnummers Artikel

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong

Door Hein en Elize Middelhoven De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws1 (OT) en Grieks (NT) geschreven. Om een juiste interpretatie van een Bijbeltekst te geven, is het belangrijk om de tekst in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse grondtekst te bestuderen. Maar hoe doe je dat, wanneer je geen Hebreeuws of Grieks……

Lees meer

How to use a Strong’s Concordance Artikel

Introduction

The Strong’s concordance is a very useful tool for studying the scriptures. You can find the Strong’s Concordance in most any Bible bookstore. It takes every single word of the King James Version and lists where each word can be found in the scriptures. It is useful for locating Scripture verses that you know the words to, but don’t……

Lees meer

Sleutels voor Bijbeluitleg Video

Tijdens de studie-avonden in Alphen a.d. Rijn wordt gebruik gemaakt van het PDF bestand Sleutels voor Bijbeluitleg die je onderaan kunt downloaden.

Huiswerk voor avond 2

Wat is de betekenis van ‘de gelijkenis van de talenten’ (Mattheüs 25:14-30)?

Huiswerk voor avond 3

a. Wat is de betekenis van de gelijkenis van ‘de verloren zoon’ (Lucas 15:11-32)?
b. Is de……

Lees meer