Gebruik Strongnummers Artikel

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong

Door Hein en Elize Middelhoven De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws1 (OT) en Grieks (NT) geschreven. Om een juiste interpretatie van een Bijbeltekst te geven, is het belangrijk om de tekst in de orspronkelijke Hebreeuwse of Griekse grondtekst te bestuderen. Maar hoe doe je dat, wanneer je geen Hebreeuws of Grieks……

Lees meer

How to use a Strong’s Concordance Artikel

Introduction

The Strong’s concordance is a very useful tool for studying the scriptures. You can find the Strong’s Concordance in most any Bible bookstore. It takes every single word of the King James Version and lists where each word can be found in the scriptures. It is useful for locating Scripture verses that you know the words to, but don’t……

Lees meer

Sleutels voor Bijbeluitleg Video

Tijdens de studie-avonden in Alphen a.d. Rijn wordt gebruik gemaakt van het PDF bestand Sleutels voor Bijbeluitleg die je onderaan kunt downloaden.

Huiswerk voor avond 2

Wat is de betekenis van ‘de gelijkenis van de talenten’ (Mattheüs 25:14-30)?

Huiswerk voor avond 3

a. Wat is de betekenis van de gelijkenis van ‘de verloren zoon’ (Lucas 15:11-32)?
b. Is de……

Lees meer