Contact

VRAGEN OVER DE WEBSITE

Voor vragen over de website, het inloggen en mediabestanden kunt u contact opnemen met de webmaster.
LET OP! Vragen gericht aan Peter en Vanessa komen via deze contactpagina niet bij hen terecht.

GIFTEN

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe wij in ons levensonderhoud voorzien en of de mogelijkheid bestaat om ons financieel te ondersteunen.

Omdat we geen organisatie of stichting hebben waarvan we loon ontvangen en we bovendien geen baan in de maatschappij hebben, zijn we voor ons levensonderhoud en onze reizen afhankelijk van vrijwillige giften.

Persoonlijke giften maken het mogelijk dat we fulltime kunnen doorgaan met ons werk binnen Europa en Afrika.

Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op onze bankrekening t.n.v.:

P. Steffens
IBAN-nummer: NL60INGB0004345025
BIC-nummer: INGBNL2A

Graag met de vermelding: “vrijwillige bijdrage”.

Helaas hebben we geen ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn.
(Door vernieuwde belastingregels zijn overmakingen via onze thuisgemeente helaas niet langer mogelijk.)

CONTACT VOOR SPREEKBEURTEN

Vanwege onze vaste verplichtingen en onze buitenlandse reizen zijn we helaas beperkt beschikbaar voor het vervullen van spreekbeurten in Nederland en België.

Verder willen we melding maken van het feit dat we spreekbeurten niet langer vooruit plannen dan hooguit 3 maanden.

Voor het maken van afspraken voor spreekbeurten en voor correspondentie over spreekbeurten kunt u het onderstaande e-mailadres gebruiken.

Ww willen u vriendelijk verzoeken om dit adres uitsluitend voor dit doel te gebruiken.

U kunt onze beschikbaarheid eveneens volgen of peilen via de agenda op deze website, waar een deel van onze afspraken en reizen al genoteerd staan en waar ook vaak de periodes worden aangegeven waarin we niet beschikbaar zijn.

In geval u een samenkomst wilt bezoeken is het goed om de agenda regelmatig te checken want er vinden soms op het laatste moment nog wijzigingen plaats.

Belangrijke mededeling
Helaas nemen we voor 2021 geen nieuwe spreekbeurten aan.

PERSOONLIJK CONTACT

Tijdens onze vele reizen en lessen wordt regelmatig gevraagd of het mogelijk is om per post, per e-mail of per telefoon contact te houden, om vragen te stellen of om artikelen of boeken te beoordelen. Vanwege ons drukke reisschema en ons veelvuldige verblijf in het buitenland is dit tot onze spijt niet mogelijk.
Ook zegenen we geen huwelijken in. Wij laten dat liever over aan de plaatselijke voorganger.

Wel zullen we trachten om via deze website zo veel mogelijk informatie te geven. Vragen die vaak over de Bijbel worden gesteld zullen we hier opnemen.