Wie zijn de andere schapen?

Tijdens de Israël cursus in Nijkerk hield Peter een lezing over de vraag wie ‘de andere schapen’ zijn in Johannes 10. Johannes 10:16 heeft een enorm eschatologische betekenis die veel lezers ontgaat. Wanneer we over de ‘andere schapen’ lezen, dan passen we dat meestal onmiddellijk toe op onszelf en op de christelijke kerk. Maar doelde de Heere Jezus daar werkelijk……

Lees meer

Sleutels voor Bijbeluitleg

Tijdens de studie-avonden in Alphen a.d. Rijn wordt gebruik gemaakt van het PDF bestand Sleutels voor Bijbeluitleg die je onderaan kunt downloaden.

Huiswerk voor avond 2

Wat is de betekenis van ‘de gelijkenis van de talenten’ (Mattheüs 25:14-30)?

Huiswerk voor avond 3

a. Wat is de betekenis van de gelijkenis van ‘de verloren zoon’ (Lucas 15:11-32)?
b. Is de……

Lees meer

God de Vader in de Bijbel, het Jodendom en het Christendom

Avond 1

De eerste avond is een inleiding op het thema. Het behandeld onderandere het beeld wat wij hebben van God de Vader.
Dat beeld van de Vader wordt door twee dingen sterk beinvloed, namelijk:

  • De traditie (vanuit de kerken en kerkgeschiedenis)
  • De rol van onze eigen vader

Avond 2

Deze tweede avond gaat met name over de Naam van God. De naam van onze God is systematisch uit onze bijbelvertalingen (op uitzonderingen na) uitgewist. Wat verteld de bijbel ons over de Naam van God.

Avond 3

De laatste avond van deze serie gaat sterk over het Vaderhart van onze God.

Lees meer
12 Volgende › Laatste »