Wie zijn de andere schapen?

Tijdens de Israël cursus in Nijkerk hield Peter een lezing over de vraag wie ‘de andere schapen’ zijn in Johannes 10.

Johannes 10:16 heeft een enorm eschatologische betekenis die veel lezers ontgaat. Wanneer we over de ‘andere schapen’ lezen, dan passen we dat meestal onmiddellijk toe op onszelf en op de christelijke kerk. Maar doelde de Heere Jezus daar werkelijk op?

Bekijke de video op de site van Christenen voor Israël >>

De aangeboden bestanden van deze opname mogen vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzingen, te verkopen of via internet aan te bieden. Lees voor meer informatie het artikel Kopiëren en verspreiden.