Ga snel naar:

Schaduwen van Jezus in Joodse geschriften – Deel 2 Artikel

Voorbereidingen voor Pesach

De Misjna vertelt ons dat in Israël in de tijd van de Tweede Tempel de voorbereidingen voor Pesach al een maand voor Pesach aanvingen, direct na het Poeriemfeest.
Zo begon men vanaf 15 adar met het herstellen van wegen en waterbronnen die tijdens de winterse stortregens schade hadden opgelopen. Hiervoor was reeds op de eerste dag……

Lees meer

Schaduwen van Jezus in Joodse geschriften – Deel 1 Artikel

Pesach en het Pesachlam

Inleiding

Het is fascinerend om te zien hoezeer de boodschap van het Nieuwe Testament aansluit bij de profetische boodschap van de boeken van Mozes en de Profeten. Daarnaast zijn er opmerkelijke overeenkomsten te vinden tussen het Nieuwe Testament en bepaalde historische Joodse geschriften, zoals de Misjna en de Gemara (die de basis vormen voor de Talmoed),……

Lees meer

Schaduwen van de Messias Artikel

Inleiding

Zie onderaan het artikel voor de geluidsbestanden en een vervolg artikel van de derde avond. De onderstaande afbeeldingen horen bij de tweede avond.

Gods onveranderlijke raadsbesluit

Vanaf het begin had de Here God een plan voor deze wereld –  waar Hij niet van afwijkt. Hebreeën 6:17 Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het……

Lees meer