Challa / Challe - חלה

Speciaal brood voor de sjabbat en feestdagen. (Het woord komt uit Num 15:20. Vgl. Rom 11:16.) Als herinnering aan het feit dat Israël in de woestijn op sjabbat geen manna hoefde te verzamelen worden er op de sjabbatstafel twee mooi gevlochten challot (challes) neergelegd.