Bar Mitswa - בר מצוה

Letterlijk: “zoon van het gebod”; een jongen die dertien wordt en oud genoeg wordt geacht om zelf de geboden (mitswot) te kunnen houden. Op  veel plaatsen is het de gewoonte dat hij op de sjabbat na zijn dertiende verjaardag in de synagoge uit de Tora leest. Dit gebruik bestaat sinds de middeleeuwen. Sommige Joodse stromingen vieren de ‘bat mitswa’ (de dochter van het gebod) wanneer een meisje 12 jaar wordt.