Getallensymboliek in de Bijbel

In de Bijbel wordt op allerlei manieren gebruik gemaakt van getallensymboliek, met als doel om dingen te benadrukken en om verbanden te leggen. Helaas gaat dit in vertalingen veelal verloren.

In twee lezingen gaat Peter in op de betekenis van gematria en de Bijbelse getallensymboliek en hoe we deze symboliek kunnen herkennen en gebruiken, alsook welke gevaren er kleven aan onoordeelkundig gebruik.

Opmerking: Doordat in de lezingen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van Hebreeuws en Rabbijnse termen, zijn de studies minder eenvoudig te volgen dan de overige studies op deze website.

Bij deze lezingen maakt Peter gebruik van de volgende bijlagen:

  • Een overzicht van de getalswaarde van de Hebreeuwse letters;
  • Een tabel met gematria van de Hebreeuwse letters;
  • Bijbehorende presentaties.
FileAction
Bijbelse getallen 01Bijbelse getallen 01  Download  
Presentatie 01Presentatie 01  Download  
Bijbelse getallen 02Bijbelse getallen 02  Download  
Presentatie 02Presentatie 02  Download  
AlefbetAlefbet  Download  
GematriatabelGematriatabel  Download