Een Beter Verbond

De Hebreeënbrief benadrukt dat er met de Here Jezus nieuwe dingen zijn gekomen die beter zijn
dan het Eerste Verbond, het Mozaïtische  Verbond.

Hebr. 8:6 (GNB) Maar het priesterlijke werk dat Jezus is toegewezen, is veel verhevener (voortreffelijker), zoals ook het verbond dat door Zijn bemiddeling gesloten werd, beter is, omdat het op betere beloften berust.

In deze studie spreekt Peter over de belangrijkste verschillen tussen het Eerste Verbond en het Nieuwe Verbond, dat in Jeremia 31 aan Israël werd beloofd en waarvan de Here Jezus de Middelaar is (Hebreeën 8:6, 9:15 en 12:24). Daarbij vertelt hij wat dat in de praktijk voor ons betekent.

File
Een Beter VerbondEen Beter Verbond
Een Beter VerbondEen Beter Verbond

 login of registreer je om te kunnen downloaden.