Nieuwe cursus voor 2017

De laatste jaren is de nadruk van ons werk meer en meer komen te liggen op het opbouwen en bemoediging van leiders. Daarbij merkten we dat er onder hen een groeiende groep is waarbij een sterk verlangen leeft om zich meer op onderwijs van Gods Woord toe te leggen. Regelmatig wordt ons gevraagd of wij geen trainingen of cursus op dat gebied zouden kunnen geven.

Bij onszelf leefde al langer het verlangen om in deze behoefte te voorzien, een verlangen dat ook bij onze voorganger Frans Blok leefde. Hij heeft zelf ervaring op dit gebied omdat hij in het verleden in Nederland en Albanië onderwijs voor leiders heeft opgezet.

Nadat wij hierover hebben gebeden en gesproken, hebben we besloten om in 2017 te starten met een speciale toerustingscursus voor Bijbelonderwijs. De training is specifiek bedoeld voor allen die een roeping ervaren om onderwijs te geven of een leraar en/of prediker van Gods Woord te zijn.

Mededeling: Door de overweldigende belangstelling heeft de cursus van 2017 helaas geen plaats meer.

Website van de cursus: http://timoteus22.nl