Instructies voor een Sederviering

Regelmatig wordt ons gevraagd om te helpen bij het opzetten van een Sederviering binnen een christelijke context. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben we deze webpagina gemaakt. Het doel van deze webpagina en de verschillende links is om mensen die al met het onderwerp vertrouwd zijn praktische informatie te bieden bij het organiseren van een Messiaanse Sedermaaltijd.

De Sedermaaltijd

Pesach (Aramees: Pascha) is het oudste en belangrijkste Joodse feest. Het wordt gevierd ter herdenking van Gods verlossing van de Hebreeën uit de slavernij in Egypte. Het is echter ook een heenwijzing naar zowel het lijden en sterven als de opstanding van onze Messias Jesjoea/Jezus (vgl. Lukas 22:16). Hierdoor werd het ook voor Messiaanse Joden en christenen het belangrijkste feest.

Pesach bestaat eigenlijk uit twee feesten; het zeven dagen durende feest der ongezuurde broden (Exodus 12:15, 23:15; Matteüs 26:17) en het Pascha/Pesach (Markus 14:1,12; Lukas 22:1,7).

Pesach begint bij zonsondergang op de 14e van de joodse maand niesan en markeert het begin van een zeven dagen durende viering met het feest van Ongezuurde Broden.

Pesach is eigenlijk de naam van het Paaslam, dat in de middag die aan Pesach voorafgaat, in de tempel werd geslacht en dat ‘s avonds werd gegeten. Daarbij werden bittere kruiden ingedoopt die samen met ongezuurde broden (matses) werden gegeten. Bovendien werden er bij deze maaltijd verschillende bekers wijn gedronken (vgl. Lukas 22:17 en 22) en ‘de Lofzang’, bestaande uit de zogenaamde ‘Hallel-Psalmen’, gezongen (vgl. Matteüs 26:30, Markus 14:26).

Tijdens een speciale Pesachmaaltijd waarin veel van de klassieke elementen van de Joodse Sedermaaltijd zijn te herkennen, heeft onze Messias Jesjoea – die door Paulus ons Pesachlam wordt genoemd (1 Korintiërs 5:7) – het avondmaal ingesteld (Lukas 22:14-20).

Joden vieren jaarlijks deze Pesachmaaltijd onder de naam Seder of Seider. Seder (סֵ֫דֶר) is Hebreeuws voor orde/volgorde. Deze maaltijd bestaat namelijk uit 15 vaste onderdelen die allen terug zijn te vinden in de Haggada. Sinds de verwoesting van de tempel wordt daarbij geen Pesachlam (of ander lam) meer gegeten.

[In de diaspora vieren Joden de Sedermaaltijd op de 2 eerste avonden van de Pesachweek.]

Hulp bij het organiseren van een Sedermaaltijd

Geluidsfiles met informatie over de Seder en praktische instructies:

Pascha.mp3
Seder1.mp3
Seder2.mp3

Bijbehorende tekstbestanden

1. Een korte uitleg van Pesach en de Sedermaaltijd evenals een lijst met benodigdheden voor een viering: seder.pdf

2. Een overzicht van de 15 onderdelen en de traditionele Hebreeuwse berachot (dankzeggingen): berachot.pdf

3. Een voorbeeld van een Messiaanse Haggada: haggada.pdf
(Deze Haggada mag niet zonder toestemming worden verkocht, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Hij mag uitsluitend worden vermenigvuldigd voor de deelnemers aan de maaltijd.)

4. Enkele recepten: Recepten.pdf


Een Engelse website met veel informatie over de Sedermaaltijd:

http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Spring_Holidays/Pesach/Seder/seder.html

We wensen jullie een bijzondere en gezegende Pesach toe,

Peter & Vanessa

 

[Over de (theologische en profetische) betekenis van de Bijbelse feesten zijn tegenwoordig in christelijke boekhandels goede boeken te vinden, evenals christelijke- of Joods-Messiaanse uitgaven van de Haggada.]