De boodschap in TeNaCH

Van Adam tot Noach zijn tien generaties. Ten tijde van Noach werd een wereld beëindigd. De tien generaties van deze wereld geven, wanneer we de namen vertalen, het hele evangelie weer.

(Sommige woorden hebben meer dan een vertaling. Niet alle vertalingen staan hier vermeld.)

manap

De tien namen vormen samen de boodschap van het evangelie:

De mens is als sterveling geplaatst (in) verdriet
maar de gezegende/geprezen God
zal Zijn Onderwijzing/Gezalfde/Messias doen neerdalen.
Zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken.