E-mailstoring

Door een e-mailstoring zijn helaas niet alle e-mails bij ons aangekomen.
Mocht u de afgelopen weken een bericht hebben verstuurd waarop u tot op heden niets hebt vernomen, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om dat bericht nogmaals te versturen. Voor zover wij weten had de storing met name betrekking op het e-mailadres dat wordt gebruikt voor correspondentie over……

Lees meer

Studiedag Leeuwarden

Geluidsfiles van de studiedag in Leeuwarden

Thema: Zijn wet en genade elkaars tegenpolen Op zaterdag 4 maart ging Peter Steffens in op vragen die bij velen leven. Zijn wet en genade elkaars tegenpolen? Heeft de wet van Mozes voor niet-Joden afgedaan sinds Jezus’ komst? Heeft Jezus bij Zijn sterven de wet aan het kruis genageld? Heeft de wet voor……

Lees meer

Welkom op de vernieuwde website

Een vernieuwde website! Maar wat nu?

Wanneer we je gegevens van de vorige website hebben overgezet missen we nog een instelling die we niet konden meenemen. Het gaat alleen om de inschrijving voor de nieuwsbrief en/of gebedsbrief. Je kunt dit eenvoudig zelf instellen. Hier lees je hoe…

Vernieuwingen

Naast een nieuw ontwerp zijn er nog tal van andere vernieuwingen. Een paar……

Lees meer

De stammen

DE NAMEN DIE ISRAEL VORMEN

De eerste letters van de namen van de aartsvaders en -moeders vormen in het Hebreeuws het woord Israël. Ieders naam begint met een van de letters. (Dit gaat alleen op in het Hebreeuws, de taal van de bijbel) Ja’akov en Jitschak beginnen elk met een Joed,
Sara begint met een Shien,
Rachel en Riwka……

Lees meer

De boodschap in TeNaCH

Van Adam tot Noach zijn tien generaties. Ten tijde van Noach werd een wereld beëindigd. De tien generaties van deze wereld geven, wanneer we de namen vertalen, het hele evangelie weer. (Sommige woorden hebben meer dan een vertaling. Niet alle vertalingen staan hier vermeld.) De tien namen vormen samen de boodschap van het evangelie:

De mens is

……

Lees meer