Lettertypen installeren

De lettertypen die je van deze website af kunt downloaden zijn zogeheten TrueType Fonts. Vandaar het achtervoegsel (extensie) TTF.
Deze handleiding geeft je aanwijzingen hoe je deze lettertypen kunt installeren op een Microsoft Windows systeem.

  • Download de lettertypen en bewaar deze op een bekende plaats, bijvoorbeeld C:\.

Windows XP en Vista

Windows XP en Vista beschikken over een speciale map C:\Windows\Fonts\  waarin alle geïnstalleerde lettertypen staan. Door een lettertypebestand naar deze map te slepen wordt het automatisch geregistreerd in het systeem. Je kunt ook d.m.v. knippen en plakken het lettertypebestand naar deze map verplaatsen. Er is ook een officiële manier om lettertypen te installeren. Dat gaat als volgt:

Kies Start >> Configuratiescherm >> Vormgeving en thema’s. Klik links op Lettertypen. Kies menu Bestand >> Nieuw lettertype installeren. Navigeer met behulp van dit dialoogvenster naar de map waar het nieuwe lettertype staat en selecteer deze. Laat het selectie vakje ‘Lettertypen naar de map Fonts kopiëren’ aan staan, zodat de lettertypen in deze map terecht komen. Klik tot slot op OK om het de lettertype te installeren.

(Bron: http://www.microsoft.com/netherlands/artikelen/tips/font.aspx)

Windows 7 en later

Ga naar de map waar je de lettertype bestanden hebt bewaard.

Vervolgens heb je in Windows 7 drie mogelijkheden ter beschikking.

  1. Je dubbelklikt op het lettertypebestand. In het venster dat verschijnt kies je voor de knop ‘Installeren’.
  2. Of, met de rechtermuisknop klik je op het bestand. In het popup menu kies je vervolgens voor de optie ‘Installeren’.
  3. Of, net als in Windows XP en Vista kun je het lettertype bestand slepen naar de lettertypen map. Gezien de makkelijkere methoden 1 en 2 behoeft dit punt geen verdere uitleg.

Na installatie kun je de lettertypen direct in programma’s gebruiken. Eventueel dien je even het browservenster te verversen wanneer je een artikel open hebt staan die van een speciaal lettertype gebruik maakt.


BWHEBB, BWHEBL, BWTRANSH [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] Postscript® Type 1 and TrueTypeT fonts Copyright © 1994-2009 BibleWorks, LLC. All rights reserved. These Biblical Greek and Hebrew fonts are used with permission and are from BibleWorks, software for Biblical exegesis and research.