Het evangelie van Judas

Regelmatig wordt er gevraagd wat het belang is van het ‘evangelie van Judas’.

Over het Evangelie van Judas kan kort het volgende worden gezegd:

Het zgn. Evangelie van Judas is voor ons als gelovigen van geen enkel belang om de volgende redenen.

1) Allereerst stamt het geschriftje niet uit de tijd van Jezus. Het is lang na zijn sterven en opstanding geschreven.

2) Het is niet door Judas, de discipel van Jezus, geschreven, of door iemand die Jezus persoonlijk heeft gekend.

3) Het gaat niet om een origineel handschrift, maar slechts om een kopie uit de 4de eeuw. (Niemand weet dus hoe het oorspronkelijke geschrift er uitziet).

4) Het is gemaakt door priesters van een sekte die de slechte mensen in de Bijbel, waaronder Kaïn, maar ook Judas, vereerden.

Het doel van het werk is om aan te tonen dat de Bijbel niet klopt omdat God boosaardig is van karakter. Om die reden zou de sekte ook Judas als held hebben vereerd.

(We weten dat Judas onbetrouwbaar was. Hij nam geld weg uit de kas, zoals valt te lezen in Johannes 12:6. (De grondtekst van Joh.12:6 bevat het woord ‘kleptes’ dat ‘dief’ betekent. Het Nederlandse woord kleptomaan is hier van afgeleid). Judas pleegde uiteindelijk, na Jezus te hebben verraden, zelfmoord. Het feit dat Judas, evenals de moordenaar Kaïn, in dit geschriftje als helden vereerd worden zegt op zich al genoeg!)

5) Het zgn. Judas evangelie is helemaal geen ‘evangelie’ maar het is een ‘gnostisch geschrift’, afkomstig van een van de vele sekten in de eerste eeuwen. (Evangelie = Blijde boodschap van het Koninkrijk Gods. Dat is dit geschrift zeker niet. De naam is dus misleidend).

6) De boodschap van dit kleine geschriftje stemt niet overeen met de ruim 5000 andere geschriften en fragmenten van het Nieuwe Testament.

7) Het is afkomstig uit Egypte en het is niet in een van de talen van de Bijbel geschreven (Grieks of Hebreeuws), maar in het Koptisch.

Kortweg kunnen we het volgende zeggen. Het is qua boodschap en voor de uitleg van de Bijbel totaal onbelangrijk en het bewijst niets.

Het beste bewijs dat de Bijbel waar en betrouwbaar is, is de verandering die plaatsvindt in het leven van mensen die Jezus als Heer en Verlosser aannemen.

Door de Here Jezus persoonlijk in je leven te vragen en door je te laten leiden door de Heilige Geest ga je ontdekken dat God geen boze God, maar een God van liefde en dat de Bijbel het Woord van God is.

We moeten echter geen raad zoeken bij mensen die de Geest niet hebben en die alles in het werk zetten om de boodschap van het evangelie te ondermijnen en het slechte als ‘goed en aanvaardbaar’ trachten voor te stellen!