Door het oog van de naald

 

Wat bedoelt de Here Jezus met het gaan ‘door het oog van de naald’ in Mattheüs 19:24?

Antwoord

In Mattheüs 19:24 zegt de Here Jezus: “Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat”.

Velen vragen zich af wat Hij nu bedoelt met ‘het oog van de naald’?

Heel bekend is de uitleg dat met de ‘naald’ een klein poortje, dat zich naast de grote stadspoort bevond, wordt bedoeld. Deze poortjes waren zo klein dat een beladen kameel er onmogelijk doorheen zou kunnen gaan.

Een andere verklaring is dat het om een schrijffout gaat. De Griekse woorden ‘kamelos’ (kameel) en ‘kamilos’ (scheepstouw) zijn bijna hetzelfde. Sommigen denken daarom dat het woord ‘kameel’ een verschrijving is, en dat de tekst zou moeten luiden: ‘het is gemakkelijker, dat een scheepstouw door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat’.

Toch zijn beide verklaringen onjuist. De Griekse grondtekst spreekt gewoon over een naald die wordt gebruikt om te naaien. Bovendien spreekt Jezus over “het oog van een naald”. Het woord ‘oog’ wordt nooit gebruikt voor een poort, maar wel voor ‘het oog’ van een naald. Jezus bedoelt dit heel letterlijk, en gebruikt dit voorbeeld om Zijn boodschap kracht bij te zetten. Maar voor mensen die niet bekend zijn met de manier van spreken in het Oosten, komt dit nogal schokkend over. Dat laatste is nu precies wat de Here Jezus wil. Hij geeft met behulp van deze hyperbool (een extreme overdrijving) een ‘onmogelijkheid’ aan. Dat blijkt ook uit de reactie van de discipelen; “Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden?” De reactie van Jezus is hierop dan weer: “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”
Het gaat hier om een typisch Joodse manier van spreken. Eén van de Joodse geschriften, de Talmoed, kent een soortgelijke uitdrukking; ‘een olifant kan niet door het oog van een naald’.
Gelukkig is dit niet het laatste dat de Here Jezus hierover zegt. Want meteen daarna zegt Hij: “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”!
Wat is het heerlijk om te weten, dat de menselijke onmogelijkheden voor God nooit een beperking zijn! Dit is de God die wij dienen en dit is eveneens de boodschap die we mogen uitdragen in de wereld!

(Het ‘oog van de naald’, is als uitdrukking in de Nederlandse taal terecht gekomen, maar het wordt op een geheel andere wijze gebruikt. Iemand die ‘door het oog van de naald is gekropen’, is ontsnapt aan een groot risico.)