De Judasbrief

In twee geluidsbestanden bespreekt Peter de brief van Judas. In deze brief worden we gewaarschuwd voor dwaalleraren en wordt, aan de hand van voorbeelden uit de Hebreeuwse Bijbel, verteld hoe ze te werk gaan. Maar de schrijver vertelt ook hoe we ons kunnen wapenen tegen hun vergif. De brief is daardoor relevant voor de tijd waarin we leven.

Er zijn twee geluidsbestanden met bijbehorende presentaties waarin de brief wordt besproken.

We raden aan om de brief eerst een paar maal door te lezen en daarna pas de geluidsopnamen te beluisteren.

Waarom een bespreking van de brief van Judas?

1. De korte brief (van slechts 25 verzen) is vrij onbekend, er wordt zelden uit gepreekt of onderwezen.

2. De brief bevat enkele moeilijkheden, waardoor velen hem liever laten liggen.

3. De brief is voor sommigen een aanleiding om het vrij onbekende eerste boek van Henoch te lezen. Het is maar zeer de vraag of dat noodzakelijk of verstandig is.

4. De brief is relevant voor de tijd waarin we leven. Judas spreekt over de dingen die in de ‘eindtijd’ zullen gebeuren (zie vers 18).
De brief bevat ernstige waarschuwingen voor misleiding en valse leraren. Wat zijn hun kenmerken en hoe moeten wij op deze personen reageren?

5. We moeten nu leren hoe om te gaan met deze dingen – als we het nu al niet kunnen, hoe zullen we het dan in de toekomst kunnen?

6. De brief is voor Joden en niet-Joden bedoeld en relevant voor zowel voor leiders als gemeenteleden.