Studiedag Leeuwarden

Geluidsfiles van de studiedag in Leeuwarden

Thema: Zijn wet en genade elkaars tegenpolen

Op zaterdag 4 maart ging Peter Steffens in op vragen die bij velen leven. Zijn wet en genade elkaars tegenpolen? Heeft de wet van Mozes voor niet-Joden afgedaan sinds Jezus’ komst? Heeft Jezus bij Zijn sterven de wet aan het kruis genageld? Heeft de wet voor Joden een andere betekenis dan voor Christenen? Is het Oude Testament (Tenach) voor Christenen nog van betekenis? Wat bedoelt Paulus met wet der vrijheid?

De geluidsfiles van 4 en 5 maart zijn de vinden op de website van de gemeente Salvator;

desalvator.nl/praktisch/preken/