Timoteus2.2 Cursus 2018

Timoteus 2.2
Begin 2018 gaan we opnieuw van start met de trainingscursus voor Bijbelleraren.
Vorig jaar gaven we al aan dat de nadruk van ons werk meer en meer is komen te liggen op het opbouwen en bemoedigen van leiders. Daarbij merkten we dat er bij sommigen het verlangen leeft om zich meer specifiek op onderwijs van Gods Woord toe te leggen.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen zijn we begin januari 2017 van start gegaan met een speciale leiderstraining. Deze training is specifiek bedoeld voor allen die een duidelijke roeping ervaren om Bijbelonderwijs te geven of een leraar en/of prediker van Gods Woord te zijn.

We doen dit samen met Frans Blok die als voorganger en docent aan Bijbelscholen veel ervaring heeft op dit gebied. Bovendien heeft hij al eerder in Nederland en Albanië onderwijs voor leiders opgezet.


Inschrijving voor nieuw studiejaar

Door de overweldigende belangstelling voor het cursusjaar 2017 hadden we helaas niet voldoende studieplaatsen beschikbaar. Daarom zullen we begin 2018 met een nieuwe cursus van start gaan.

Inschrijvingen voor deze cursus is vanaf heden mogelijk. Uitgebreide informatie over de cursus en de mogelijkheid tot aanmelding zijn te vinden op de website van lerarencursus Timoteus2.2;

http://timoteus22.nl