Israëlreis voor jongvolwassenen

Mededeling: Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar voor de studiereis naar Israël voor jongvolwassenen van 19 t/m 28 november 2018. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk: 19 september 2018.

Het doel van deze reis, die in samenwerking met het CGI wordt georganiseerd, is om met een groep jongeren te ontdekken wie de God van Israël is en welke beloftes er nog klaarliggen voor het land en het volk.

Tijdens de reis zullen plaatsen worden bezocht die van belang zijn om de geschiedenis en de profetische betekenis van het land en het volk beter te leren begrijpen, maar er zullen ook ontmoetingen met lokale gelovigen plaatsvinden.

Verder zal er Bijbelonderwijs worden gegeven op verschillende locaties, die zowel van historisch belang zijn als een profetische betekenis voor de toekomst hebben. Daarvoor zullen 4 reisleiders meegaan die speciaal daarvoor door Peter en Vanessa Steffens opgeleid zijn om het soort onderwijs te verzorgen dat Peter in het verleden op deze locaties heeft gegeven.

Er is plaats voor maximaal 30 personen in de leeftijdscategorie 22-35 jaar.
De kosten voor de reis bedragen € 1490,- per persoon.

Flyer

Mocht je zelf niet meekunnen met deze reis dan willen we in ieder geval vragen om anderen op deze unieke reis attent te maken. Zie hiervoor de flyer.

Ook is er een mogelijkheid om jonge mensen, die moeite hebben om de reis te betalen, met een financiële gift te ondersteunen.

Giften t.b.v. deze reis voor jongvolwassenen kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL19INGB0004651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël o.v.v. P1800.

Verdere informatie

Voor opgave en verdere informatie kun je terecht op de website van het CGI of je kunt contact opnemen met Christine Guijt – reiscoördinator van het CGI (reisbureau@cgi-holland.nl) telefoon: 055 – 843 19 04.

Voorlopig programma Jongvolwassenenreis 2018

Flyer van de reis

Website CGI-Holland