ETS Bijbelcursus in Haarlem

Een cursus om de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen

Van september 2019 tot mei 2020 zullen Peter en Vanessa Steffens en Frans Blok in samenwerking met de ETS in Haarlem een Bijbelcursus geven. Daarin zullen zij eens per maand op zaterdag een boek uit het Oude Testament en een boek uit het Nieuwe Testament behandelen.

Dwars door de Bijbel

Regelmatig bereikt ons het verzoek of wij een cursus aan zouden kunnen bieden waarbij Bijbelboeken in hun geheel aan bod komen. Dit sluit enorm aan bij ons verlangen om de Bijbel meer systematisch te gaan onderwijzen. Na een tijd van gebed en beraad hebben we besloten om ons samen met Frans Blok (voorganger en studieleider van de Timoteus2.2 cursus) aan te sluiten bij de bestaande Bijbelcursus van de ETS.

Inhoud van de cursus en studiebelasting

Op elke lesdag worden 2 Bijbelboeken behandeld, een uit het Oude Testament en een uit het Nieuwe Testament. In het studiemateriaal en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek en de betekenis voor het de dagelijkse wandel met God. De cursus vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld vijf uur per week, voor het thuis lezen van het Bijbelboek, het vergaren van aanvullende informatie op ETS-online en voor het volgen van de lessen.

Kosten

De ETS rekent € 320,- voor deze cursus bestaande uit 18 lessen Oude Testament en Nieuwe Testament verdeeld over 9 zaterdagen. Bij dit lesgeld is tevens inbegrepen de toegang tot online lesmateriaal van de ETS, de toegang tot de Studiebijbel online van het Centrum voor Bijbelonderzoek en de toegang tot ETS-studiedagen.

Data

14 september 2019, 12 oktober 2019, 2 november 2019, 14 december 2019,
11 januari 2020, 8 februari 2020, 14 maart 2020, 18 april 2020 en 9 mei 2020.
Lestijden: 9:30-12:00 en 12:30-15:00 uur.

Omdat er in Haarlem nog beperkt plaats is, is opgave voor de aanvang van de cursus noodzakelijk. 

 


Aanmelding en relevante informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over de cursus en mogelijkheden om de cursus met andere docenten op andere locaties te volgen op de ETS-website: https://www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/bijbel/ets-bijbelcursus/algemeen/.
Indien je vragen hebt over de cursus, neem dan gerust contact op met de ETS (info@ets-cursus.nl).

Aanmelden voor het cursusjaar 2019-2020 kan via de onderstaande link:
https://www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/bijbel/ets-bijbelcursus/aanmelden/